สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นตัวแทนจาก สบพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

 

CATC Congratulated Mr. Sumeth Damrongchaitham on the Occasion of his Inauguration as the President of Thai Airways International Public Company Limited.

 

 

       On September 3, 2018 at Thai Airways International Public Company Limited ,Miss Varintorn Liamnak Director, Aviation Business Research and Development Bureau, representing CATC congratulated Mr. Sumeth Damrongchaitham on the occasion of his inauguration as the President of Thai Airways International Public Company Limited.

 

 

***********************************************