สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการนี้ ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมรับมอบโล่และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเป็นผู้เกษียณอายุราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

CATC Joins Retirement Plaque Presentation Ceremony Held at the Ministry of Transport.

 

 

         On September 28, 2018 at Auditorium building, floor 3, Ministry of Transport, Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the retirement plaque presentation ceremony, 2018 on September 20, 2018.  As a retired, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs received retirement plaque and souvenirs from the Minister.

 

 

***********************************************