สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมประชุมหารือกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT), บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (BAC), บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)  และวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (IAC) เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจร โดยมีประเด็นหลักในเรื่องแผนการพัฒนาและผลิตนักบินโดยรวมของประเทศไทยในอนาคต เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

CATC President met with H.E.Air Chief Marshal Prajin Juntong, Deputy Prime Minister

 

          CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN met with H.E.Air Chief Marshal Prajin Juntong, Deputy Prime Minister and Delegates from the Eastern Economic Corridor Policy Committee (EEC), Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), Bangkok Aviation Center (BAC),Thai Aviation Industries Co.,Ldt. (TAI) and International Aviation College, Nakhon Phanom University (IAC) to receive policy on integrated aviation industry development. The main issue was the plan to develop and produce pilots in Thailand on August 7, 2018 at Command Building 1, Government House.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง