สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        พลเรือ ตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  นำคณะเดินทางศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาด้านการบิน ณ Korea Aerospace University : KAU  ประเทศเกาหลี  ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันการศึกษาด้านการขนส่งทางอากาศที่ดีที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 6 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทสำคัญในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ  จากการให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในการผลิตจรวด Naro  ซึ่งเป็นจรวดสำหรับขนส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศลำแรกของประเทศ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

CATC Visited the Aviation Academy in Korea.

 

 

        On August 10, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and the team visited the Aviation Academy at Korea Aerospace University: KAU, Korea, which has been ranked as the best air transportation education institution in the world. The university also plays an important role in the aerospace industry by supporting the university’s experts in the production of the Naro rocket which is Korea’s first carrier rocket sending satellite and spaceship into orbit.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง