สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีเเละที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเเละพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นตัวเเทน สบพ. ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

CATC Joins University Open House at Prince of Songkla University.

 

 

        His Excellency Mr. Chuan Leekpai, Former Prime Minister and Counselor of Prince of Songkla University Council presided over the opening ceremony of the 22nd University Open House during August 17-18, 2018 at the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University, Hatyai Campus

       CATC representative, Miss Varintorn Liamnak, Director of the Aviation Business Research and Development Bureau, joined the opening ceremony to promote and introduce CATC’s curricula to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง