สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จโปรดประทานพระเมตตาเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับการนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน (อาคาร 18 ชั้น) ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ กราบถวายสักการะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

Anointing ceremony of the stone plate for CATC building.

 

         The Supreme Partriarch, Chao Pra Khun Somdej Praariyaeongsakatayan came to Aroon Pavillian, Wat Ratchabophit, Sathit Maha Sammaram for the anointing ceremony of the stone plate used in the stone foundation laying ceremony of the 18-floor aviation personnel development training center and the surrounded equipment building. CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN and the executives were there to welcome and pay respect to the Supreme Partriarch on August 31, 2018.

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง