สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

             นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ และนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน คณาจารย์ และพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ นาย ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะผู้ทำงาน จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหลักสูตรกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

Chiang Mai Technical College Come for a Study Visit at Maintenance training Division. 

 

          On August 2, 2018 at CATC, Mr.Virojana Noyvilai, Director of Maintenance Training Division, Miss Varintorn Liamnark, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, intrucstors and CATC staff welcomed Mr.Nattanon Pooariyapong, Deputy Director of Student Affairs Development, Mr. Somchai Aoungmaitreepirom, Deputy Director of Planning and Cooperation and the team from Chiang Mai Technical College as they came for a study visit at Maintenance Training Division in order to develop their own courses.

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง