สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์เเละแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี

 

 

***********************************************