สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนปฏิพัทธ์ แห่งที่ 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งจะเพิ่มวิชาเอกเป็น 2 วิชาเอกวิชา ได้แก่ วิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน และวิชาเอกนักบินการบินพาณิชย์

 

 

***********************************************