สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร สบพ. และคณะทำงานสำนักงานดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสนำคณะผู้บริหารจาก Amsterdam University of Applied Sciences และ Jet Support Amsterdam  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป  เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม  200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Welcomes Representatives from Netherlands Embassy in Thailand.

 

        On June 6, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN together with the executive team and U-Tapao Aviation and Aerospace Training Center Project Committee welcomed representatives from the Netherlands Embassy who accompanied the Management team from Amsterdam University of Applied Sciences and Jet Support Amsterdam to attend academic cooperation meeting at meeting room 200, CATC.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง