สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ และนางสาววรินทร เลี่ยมนาค   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน   สถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารนำโดย นายสุพจน์ วชิรจิรากร  รักษาการผู้อำนวยการงานบริหารทรัพย์สินและผลประโยชน์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และคณะ  ในโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรช่างบำรุงรักษาอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

Panyapiwat Institute of Management Visits Maintenance Training Division.

 

        On May 30, 2018 at CATC, Mr. Virojana Noyvilai, Director of Maintenance Training Division and Miss Varintorn Liamnak, Director of  Aviation Business Research and Development Bureau welcomed to the management team led by Mr. Supot Wachirajirakorn, Acting Director of Property and Institute Management Institute, Punyapiwat Institute of Management as they came for a visit and study aircraft maintenance program for future academic cooperation.

 

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง