สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       พลเรือตรีปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  นายปัญญา  ไชยานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และคณะทำงาน โนโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)” ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสนุบสนุนนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐานและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 200 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

CATC Joins Meeting “Ways to Drive State Enterprise Support Projects for Corporate Governance (Mentor Project)

 

 

      CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with management team welcomed Mr. Panya Chaiyanon, Assistant Governor, Expressway Authority of Thailand (EXAT) and his team as they came to attend the meeting “Ways to Drive Enterprise Support Projects for Corporate Governance (Mentor Project) “in accordance with State Enterprise Policy Office (SEPO) which aimed to raise the level of corporate governance of state enterprises to standards leading to sustainable development. The meeting was held on May 11, 2018 at Auditorium 200, CATC.

 

 

***************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง