สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ สบพ. และหารือด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ต่อไป เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Welcomes Rajamangala University of Technology Isan.

 

      On April 2, 2018, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC and executives welcomed instructors from Rajamangala University of Technology Isan as they paid a visit to CATC to discuss the development of aviation courses and to enhance knowledge and ability to apply to teaching and learning process

 

 

***************************************