สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        ดร. กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน และอาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา จำนวน 5 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเปิดหลักสูตรสาขาช่างอากาศยานให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Welcomes Instructors from Chanapollakhan Technological College, Nakhon Ratchasima as They Came for a Study Visit.

 

       On March 22, 2018 at CATC, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC and CATC instructors welcomed 5 instructors from Chanapollakhan Technological College, Nakhon Ratchasima as they came for a study visit to prepare for the implementation of aircraft engineer course to meet the set standards and requirements.

 

***************************************