สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

           วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2561 นางสาวอนัญญา สิทธิคง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน และนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน นำบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิจัยและด้าน IT ของ สบพ. ไปศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเสริมทักษะในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านงานวิจัยและด้าน IT ของสถาบันการบินพลเรือน ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

CATC Pays a Study Visit to the National Research Council of Thailand to study the National Research Management System.

 

          On March 22, 2018, Miss Ananya Sittikong, Director of Aviation Information Technology Bureau and Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau and CATC’s staff involved in research and IT paid a study visit to the National Research Council of Thailand to study the National Research Management System to enhance knowledge and skills in management and operation.

 

***************************************