สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

     น.ส.วรินทร  เลี่ยมนาค  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  นำคณะผู้บริหาร จากกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบินและกองวิชาบริการการบิน  ร่วมประชุมหารือกับ น.อ.อคเรศ  ยิ้มมาก ร.น. หัวหน้ากองปฏิบัติการฐานบิน กองการบินทหารเรือและคณะในการวางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกองการบินทหารเรือ และ ทาอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรอง สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ  อ.สัตหีบ จ.ระยอง

 

CATC Meets with Royal Thai Navy to Discuss Training Courses for Royal Thai Navy and U-Tapao International Airport Personnel.

 

 

     On March 13, 2018 at flight center reception room, Royal Thai Navy, Sattahip, Rayong, Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau together with the Director of Aviation Technical English Division and the Director of Aeronautical Services Training Division met with Col. Akares Yimmak, RTN,  Head of Air Operations, Royal Thai Navy and his team to discuss training courses for the Royal Thai Air Force and U-Tapao International Airport personnel.

 

 

 

***************************************