สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

           วันที่ 8 มีนาคม 2561 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง ความก้าวหน้าในชีวิตของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร ให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง โดย พันจ่าอากาศเอก อนุชา สวัสดี ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 3 และพันจ่าอากาศเอก กิตติ เกษาพันธ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 2 แผนกซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและฝึกบินจำลอง กองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน ในฐานะบุคลากรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและปลูกฝังแนวคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนจ่าอากาศไปเป็นกำลังพลที่มีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศต่อไป

 

CATC Holds a Special Talk for Air Technical Training School Students.

 

 

        On March 8, 2018, CATC conducted a special talk on career path of graduates from Air Technical Training School, Signal Corps, for Air Technical Training School students at the Don Mueang. Guest speakers included CATC graduates, Chief Master Sergeant Anucha Sawasdee, avionics technician 3 and Chief Master Sergeant Kitti Kesapan, avionics technician 2, Avionics Maintenance and simulation, Aircraft Maintenance Division, Flight Training Center, CATC. The talk involved sharing knowledge and work experience and gave a better understanding of career for air technical training students in order to be a successful air force personnel in the future.

 

 

 

***************************************

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง