สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมฟังบรรยายสรุปของ ทอท. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด้านคมนาคมทางอากาศ 7 หน่วยงาน โดยพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้ร่วมบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม AOB 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

Deputy Prime Minister, Mr. Somkid Jatusripitak Pays a Visit and Gives Policy Direction to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT).

 

         On March 8, 2018, Deputy Prime Minister, Mr. Somkid Jatusripitak, paid a visit and gave operating policy direction to Airports of Thailand Public Company Limited (AOT). He also attended briefing given by AOT and 7 Air Transport agencies under the Ministry of Transport at Airport Operations Building (AOB) 1 Auditorium. The briefing was also participated by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN.

 

 

***************************************