สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

       พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและพนักงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้ร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

       ในโอกาสนี้ นายปรีดา รามสูต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธี พร้อมวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในนามกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคาร กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

 

CATC Pays Homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Boromnabophit, Father of Thai Craftmanship.

 

       Minister of Labour, Pol Gen Adul Saengsingkaew led head of government agencies and staff to pay homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Boromnabophit, “Father of Thai Craftmanship” on the occasion of Father of Thai Craftmanship Day 2018. The ceremony participants  paid respect, placed flower tray before the royal image and sang royal anthem.

     Also joined the ceremony were CATC state enterprise labour union, on behalf of Minister of Transport, Mr. Preeda Ramasutra and staff. The ceremony was held on March 2, 2018 at Jompol Por. Pibulsongkram auditorium, 5th floor, Ministry of Labour building, Bangkok.

 

 

***************************************