สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

    นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ.พร้อมครูการบิน ร่วมให้การต้อนรับ รศ.รอ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสนต์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในโอกาสมาเพื่อเยี่ยมชมดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ ศูนย์ฝึกการบิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง