สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน นำคณาจารย์ พนักงาน เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคณาจารย์และพนักงาน สบพ. นอกชั้นเรียน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคณาจารย์และพนักงานของ สบพ. เป็นการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนหรือการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยเป็นการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้วยประสบการณ์ตรง เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกต่อไป

 

CATC Organizes an out-of-class activity as a Part of English for Communication Project.

 

 

             On February 19, 2018, at Sanamsuepa, Dusit Palace, Dr. Napapa Patarakamonpong, Director of ้ Aviation Technical English Division, led the lecturers and staff to participate in the “Un Ai Rak Khlai Khwam Nao” (Love and Warmth at Winter’s End) as the activity was a part of the English for communication project. This project aims to develop English communication skills lecturers and staff through direct experience from an out-of-class activity.

 

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง