สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

              พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการเปิด โครงการอบรม  “สุดยอดเทคนิคการสอนใหม่” โดยความร่วมมือ ระหว่าง สบพ. เเละ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

 

CATC Holds Effective Teaching Techniques” Training Program.

 

 

           CATC President, RAdmPiya Atmungkun, RTN presided over the launching of the Effective Teaching Techniques” training program, held on February 910, 2018 at Rama Gardens Hotel, Bangkok.

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง