สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

         นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากกองสื่อสารองค์กร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***************************************