สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        วันที่ 11-12 มกราคม 2561 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแนวทาง วางอนาคต” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. และหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

        ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมร่วมรับมอบของที่ระลึกจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

CATC Takes part in University Open House at Kasetsart University, Bangkhen Campus.

 

       On January 11-12, 2018, CATC took part in the 22nd university open house “เลือกแนวทาง     วางอนาคต” at Kasetsart University to promote and introduce CATC’s curricula and qualifications for candidates to secondary school students who plan to undertake a university degree in aviation.

 

    The aviation curricula offered by CATC were much interested by many participants. CATC representative, Miss Warintorn Liamnak, Director of the Aviation Business Research and Development Bureau, joined the opening ceremony and received a souvenir from Mr.Jongrak Watcharinrat, Ph.D., Acting President of Kasetsart University.

 

***************************************