สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Transport Extends New Year Greetings to CATC.

     On January 8, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN welcomed Director of Information and Communication Technology, Ms. Amporn Chatbusayamas as she extended New Year greetings to him.

 

 

***************************************