สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

              พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน และคณะผู้ทำงานจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ  สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

CATC Extends New Year Greetings to THAI.

 

                 CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN paid a visit a extended New Year greetings to Sqn,Ldr. Pongtorn Thepkanjana, Executive Vice President, Flight Operations Department, Sqn,Ldr. Soradej Namruansri, Vice President, Flight Operations Department and other executive team members from THAI on January 5, 2018 at THAI head office.

 

 

***************************************