สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

                 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอกชาตรี พงษ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้ทำงาน เนื่องในโอกาสเข้าอวยพร ในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

 

CATC Welcomes THAI for the New Year Visit.

 

              On December 28, 2017, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, welcomed Capt. Chatree Pongsak, Vice President, Aviation Resources Development Department, Thai Airways International Public Company Limited and his team on the occasion of New Year visit on January 4, 2018 at CATC, Bangkok.

 

***************************************