สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

    สถาบันการบินพลเรือน จัดประชุมอาจารย์พิเศษที่สังกัดแต่ละกองวิชาของ สบพ. โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายทิศทางการพัฒนา สบพ. และแนวทางในการบริหารงานของผู้ว่าการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมหอประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

***************************************