สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

              นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ระหว่าง “บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)” กับ “บริษัท แอร์บัส” โดยมี นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (บกท.) และ Mr.Jean-Francois Laval, Executive Vice President, Customer Affairs Asia เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU ดังกล่าว

 

          สำหรับในการลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการประเมินโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ให้เป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก World Class MRO ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC Project) โดยก่อนหน้านี้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และ บกท. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) สำหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินและอวกาศของไทยและภูมิภาค ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออกตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกดังกล่าว เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา อีกด้วย

 

             ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

 

CATC as Guest in THAI-AIRBUS Signing Ceremony on a Cooperation Agreement to Assess Business Opportunities at U-Tapao Airport

 

 

        Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister presided over the THAI-Airbus Signing Ceremony on a Cooperation Agreement to assess Maintenance, Repair, and Operations (MRO) Business Opportunities at U-Tapao Airport between Thai Airways International Public Company Limited and Airbus. The Cooperation Agreement was signed by Mrs. Usanee Sangsingkeo, THAI Acting President and Mr.Jean-Francois Laval, Airbus Executive Vice President, Customer Affairs.

          The element of this cooperation agreement is to set the framework to assess and evaluate potential business opportunities aiming that U-Tapao Airport to become a World Class MRO. U-Tapao Airport Development Project is one of several important Eastern Economic Corridor (EEC) Development Projects. Previously, the Memorandum of Understanding (MOU) has been signed by CATC and THAI to establish an aviation and aerospace training center to further enhance aviation personnel development at a national and regional level to support the Government’s policy on National development and to enhance Thailand’s competitiveness and promote economic growth as well as to develop U-Tapao Airport as the aviation center of the EEC.

        The signing ceremony took place on December 15, 2017 at THAI Head Office, Bangkok and guests of honor included RAdm. Piya Atmungkul and his executive and lecturer team.

        

 

***************************************