สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ นายเจตนากร เป็งศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด  พร้อมด้วย คณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสมาประชุมปรึกษาหารือ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน เรื่อง โครงการพัฒนาอากาศยานสปอร์ตทันเดอร์ เพื่อผลักดันให้เป็นอากาศยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 CATC and JFox Aircraft Co., Ltd. Discusses aircraft development Project

 

 

                    On December 8, 2017, at building 13 auditorium, CATC President, RAdm. Piya Atmungkul, RTN welcome the Managing Director of JFox Aircraft Co., Ltd, Mr. Jettanakorn Pengsiri and representatives from related government and private sectors as they came to discuss and seek suggestions on their cooperation on the Sport Thunder Aircraft Development Project

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง