สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

               พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

CATC to Congratulate the Newly-Appointed Deputy Minister of Transport, Mr. Pailin Chuchottaworn. 

 

 

                On 4 December, 2017, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN led the team of CATC executives to congratulate  Mr. Pailin Chuchottaworn on his formal appointment by the Royal Command of His Majesty the King as the Deputy Minister of Transport at the Ministry of Transport, Bangkok.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง