สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

          นางสาวอนัญญา สิทธิคง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนวัดบันไดม้า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) และโรงเรียนวัดบันไดม้า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***************************************