สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

            นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีอำลาตำแหน่งของ นายพิชิต  อัคราทิตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ทั้งนี้ นางสาววรินทร  เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นตัวแทนสถาบันการบินพลเรือน มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสดังกล่าว  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 ***************************************