สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

   

                    นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน และนักศึกษา    ร่วมส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เยาวชน และบุคคลภายนอกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) จ.ชัยภูมิ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กรุงเทพฯ โดยมี นายวินัย พันธุ์มี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) และนายวีระยุทธ อามาตย์  นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) กรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***************************************

 

บทความที่เกี่ยวข้อง