สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

                  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ นายมนตรี มนต์ไชยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวะกรรมการบิน นางสาววีนัส กาญจนโรจน์ พนักงานประจำฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ และคณะผู้ทำงานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

 

ในโอกาสเข้าตรวจประเมินรับรองสถานฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Aircraft Maintenance Engineer License – Airframe & Powerplant และการทดสอบความชำนาญ (Skill Test) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการบินพลเรือน และ ตามมาตรฐานของ ICAO  โดยจะดำเนินการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***************************************