สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         

                       ดร.กนก  สารสิทธิธรรม  รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  นำโดย ผศ.ปรีดา  อ่องอารี  คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสมาปรึกษาหารือทางด้านวิชาการร่วมกัน  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายใน สบพ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาต่อไป  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

  ***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง