สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

              นายฐปนพงศ์ พุทธศิริ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน โดยมี นายธวัชชัย บุญเกิด เลขานุการกรม กรมอนามัย พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง