สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายอนันต์  แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4  และคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ในโอกาสมาประชุมหารือตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง