สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม ” หน่วยงานการขนส่งทางอากาศ พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร   มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ด้านการขนส่งทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานการขนส่งทางอากาศทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายปรีดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายเฉลิมพล แก้วชินพร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ นางเนตรนภางค์ ทีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง