สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้แทนกองทัพอากาศสถาบันการบินพลเรือน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน ภารกิจ ของ สบพ. และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง