สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร สบพ. ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกแด่ พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นเพชร กรรมการบริหาร สบพ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง