สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

                  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

  ***********************************************