สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

           นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน กล่าวให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมแนะนำองค์กร กล่าวบรรยายสรุปหลักสูตรการเรียนของ สบพ. และพาคณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************