สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            วันที่ 19 กันยายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี 2560 ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61 โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศฯ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ยังได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 61 อีกด้วย

 

 *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง