สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก เรื่องการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินเเละอวกาศ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน

             โดยในส่วนของ สบพ. ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าในประเด็นของร่างแผนการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมระยะที่ 1 ระหว่างกองทัพเรือร่วมกับสบพ.ซึ่งตามแผนได้กำหนดให้เริ่มต้นทำการก่อสร้างในปี 2561 และจะต้องแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปี 2564 ก่อนการเปิดดำเนินการของ MRO ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศส

 

  *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง