สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


 

         วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

           ในโอกาสนี้ นางสาวณฐกันต์  ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

*********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง