สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


 

           วันที่ 18 สิงหาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

 

             ในการนี้ นาย ฐิติวัฒน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน พร้อมคณาจารย์ และพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ดังกล่าว ในนามของกระทรวงคมนาคม ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

 

  *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง