สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


       

               วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 21  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของสบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการเผยแพร่หลักสูตรทางด้านการบินในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ในโอกาสนี้ นางสาวณฐกันต์  ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน สบพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมร่วมรับมอบของที่ระลึกจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร  อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

  *********************************************** 

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง