สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำพนักงาน เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

*********************************************** 

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง