สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        นางสาวณฐกันต์ ต้นพงษ์พันธุ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมดูงาน และรับฟังการบรรยาย สรุปภารกิจ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน ในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560  ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

*********************************************** 

   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง